Приоритети

Приоритети

Благоевград може да има по-добра грижа за кварталите в града и за селата от общината

madmin
За зеленината, детските площадки и спортните съоръжения в кварталите ще приложим системен подход. Ще обновим изцяло парка в жк. Ален Мак (между бл. 15 и...
Приоритети

Благоевград може да има богат духовен, културен и спортен живот.

madmin
Ще подкрепим общинските културни институти, които са емблематични за нашата община. Ще увеличим финансирането за общинските културни структури, но ще положим усилия да ангажираме хората...