Срещи с вас

Методи Байкушев: Ще насочим общински ресурс към решаването на проблемите в кварталите

Ще предвидим средства за изграждане на модерни детски площадки по изцяло нов проект. Изпълнителите ще имат 5-годишно задължение да ги поддържат и ремонтират в кратки срокове, ако това се наложи.

Това е един от ангажиментите, които поех по време на срещата си с жители на квартал Орлова чука. Детската площадка зад блок 210 е изградена по собствена инициатива на жителите и се поддържа от тях. По думите им, ако не са техните усилия да поддържат пространството, в което играят децата им, отдавна то е цяло да бъде разрушено и нямаше да съществува.

“Вечер кварталът е тъмна джунгла, няма улично осветление”, казват още жителите на квартала. За да гарантирам сигурността и подобряването на качеството на живот на хората в Благоевград, ще подменим и поддържаме уличното осветление и ще работим за подобряване на видеонаблюдението.

Улица “Надежда” е една от улиците в квартала, за която жителите казват, че никога не е била чистена, нито от боклуци, нито от сняг през зимата. Кварталът е силно замърсен от животински екскременти и боклуци.

Ще работя за трайното решаване на тези проблеми и подобряването на почистването в целия град, не само в центъра, както е в момента. Защото искам да превърнем Благоевград в чист, зелен, модерен и подреден град, в който да отглеждаме нашите деца.

Виж още

Методи Байкушев: Ще обновим парка в кв. Еленово, спираме достъпа след 22 часа

admin

Представяне на кандидатурата на Методи Байкушев.

madmin

Методи Байкушев: В най-активния за производителите период през годината пазарът ще работи всеки ден

admin