Новини

Методи Байкушев: Ще възстановим тристанния диалог между община Благоевград, бизнеса и синдикатите

Възстановяване на тристранния диалог между синдикати, община Благоевград и бизнеса. Преминаване на общинските детски градини изцяло на делегиран бюджет. Гарантиране на спокойствието на служителите в общината и не възпрепятстване на съдаването на синдикални структури, което е законно право на всеки трудов човек. Възстановяване на длъжността на омбудсмана, който да подобри диалога между гражданите и администрацията.

Това са четирите основни приоритета, по които ще работи кандидатът за кмет на Благоевград Методи Байкушев, издигнат от Коалиция ПП-ДБ. Това стана ясно на среща с представители на местната администрация и КНСБ, в която участва лидерът на синдиката Пламен Димитров. На срещата, организирана от КНСБ, бяха поканени всички кандидати за кмет на областния център.

“Поемаме твърд ангажимент да възстановим тристранния диалог между община Благоевград, синдикатите и бизнеса, който от няколко години е нарушен. Това не е услуга към синдикатите, а процедура, предвидена в закона, която позволява решаването на проблемите още в зародиш, вместо да се натрупват и да се създава напрежение”, каза Байкушев.

Като пример за подобно напрежение той посочи общественото обсъждане на бюджета на общината, когато е възникнал спор за разпределението на средствата от преходния остатък.

Байкушев изтъкна, че има усещане сред служителите в детските заведения, че парите от преходните остатъци не се разпределят справедливо, че общината ги изразходва за други цели, вместо да ги вложи обратно в образователните институции. По тази причина той се ангажира детските градини в Благоевград да разполагат изцяло с делегирания от държавата бюджет за дейността си, каквато е практиката във всички останали областни градове в страната.

“Предоставянето на отпуснатите от държавата целеви средства на детските градини ще гарантира прозрачност и ще изолира възможността за фаворизиране на определени детски градини, за сметка на други”, каза Байкушев.

“В общината има страх и не се притеснявам да го кажа. Проведох срещи с много от настоящите служители, защото за мен е важно да има приемственост. Тези, които се съгласиха, настояваха тези срещи да бъдат тайни”, каза още Байкушев. Гарантирам, че няма да уволнявам никого по политически причини. Няма да възпрепятствам съдаването на синдикални структури в общината, които да защитават техните интереси и да гарантират тяхното спокойствие, което е законно право на всеки трудов човек.“

“Ще възстановим позицията омбудсман в община Благоевград, която от повече от година не е заета. Омбудсманът ще се грижи както за добрата работа на администрацията, така и за подобряването на диалога с гражданите на Благоевград”, каза още Байкушев.

Виж още

Методи Байкушев: Ще обновим парка в кв. Еленово, спираме достъпа след 22 часа

admin

2 милиона лева, наследени публични задължения, погаси екипът на кмета Методи Байкушев, отменени са възбраните върху общинските автомобили и социални жилища

admin

адв. Методи Байкушев – управляващ съдружник „Димитров, Петров & Ко.“

madmin