Приоритети

Благоевград може да има по-добра грижа за кварталите в града и за селата от общината

За зеленината, детските площадки и спортните съоръжения в кварталите ще приложим системен подход.

Ще обновим изцяло парка в жк. Ален Мак (между бл. 15 и бул. Пейо Яворов) и ще превърнем в прекрасни градини големите междублокови пространства в жк. Еленово и Струмско. Ще ги направим по най-модерен парков стандарт, така че да са приказно място за почивка, игра и спорт. Ще обявим публичен архитектурен конкурс за проектите за тези пространства, за да ги направим градини за пример, на които ще се радват поколения. В комисията за конкурса ще участват представители на гилдията на архитектите и инженерите, хора на изкуството и общественици.

Ще реновираме изцяло детските площадки, като предвидим всичко необходимо около тях – приятна среда за почивка и разговор, качествени спортни съоръжения. Така всички поколения – деца, родители, баби, дядовци и младежи ще имат възможност да почиват, да се забавляват и да спортуват на едно място. Така се създава общност.

Ще изградим устойчиви съоръжения, ще ги гарантираме с осветление и видеонаблюдение.

Ще поставим още кошчета и ще сменяме торбите за отпадъци редовно.

Всички договори за детски и спортни площадки ще включват и задължение за изпълнителите за поддръжка и бързи ремонти за пет години.

Ще изградим най-малко по една обществена тоалетна в градинките на всеки от големите квартали.

Ще се грижим за града както за собствените си домове – чисто, подредено, ремонтирано.

Ще сложим край на разпилените отпадъци около контейнерите в целия град.

Ще въведем реално разделно събиране и извозване на отпадъци.

Ще поканим експерти и ще направим цялостен компетентен анализ и стратегия с цел оптимизиране на пътния трафик, паркирането и обществения транспорт.

Ще продължим работата по преминаване към 100% електрически обществен транспорт чрез използване на еврофондове и друго грантово финансиране. Ще създадем соларен парк, който да генерира необходимото електричество.

Постепенно премахване на паркирането по тротоарите и зелените площи в целия град.

Проектиране и изграждане на паркинг с достатъчен капацитет пред Поликлиниката, още един голям обществен паркинг в подстъпите към централна градска част и по един в Еленово, Ален мак, Струмско и Грамада.

Ще коригираме кръговите кръстовища, така че да се отпушат – да са наистина бързи, екологични и безопасни за пешеходците. Това ще стане на база реален експертен анализ на трафика и причините за задръстванията.

Примерна мярка: „Изваждане“ на пешеходните пътеки поне 12 метра преди/след кръговите кръстовища; превръщане на кръговите и подстъпите към тях в зелени пояси, които да неутрализират мръсния въздух; пешеходните пътеки се правят на удобни, повдигнати и осветени места; изграждане на качествени изкуствени неравности за забавяне на скоростта на всички рискови места.

Ще направим още кръгови кръстовища.

Ще възстановим годишните общоселски срещи с кмета и екипа му.

На общоселските срещи ще се обсъждат проблемите на всяко село, ще се подреждат по приоритети и ще се дава реална информация за възможностите на общината да ги реши.

С приоритет ще се решават проблеми със задоволяване на основни нужди – водоснабдяване, електричество и достъп до път.

Ще изпълним всички проекти за сондажи и резервоари в селата, в които има остър проблем с липсата на вода.

Няма да фаворизираме села според лоялността на кмета или изборни резултати. Финансирането ще е съразмерно на броя на жителите, като първо ще се осигуряват основните нужди.

Отново ще предвидим бюджет за разходване по усмотрение на селските кметове след консултации с жителите.

Ще провеждаме редовни срещи с кметовете на селата.

Виж още

Благоевград може да бъде чист, зелен и подреден.

madmin

Благоевград може да има качествено здравеопазване

madmin

Благоевград може да има повече добре платени работни места

madmin