Приоритети

Благоевград може да има повече добре платени работни места

Първата задача е да започнем да задържаме в града кадърните младежи, които завършват гимназиите и двата ни университета. За да имат причина да останат, те трябва да имат работа и да получават добри заплати.

Ето как ще стане:

Ще направим всичко възможно да се свържем с излезлите от Благоевград предприемачи в страната и света. Имаме какво да предложим и знаем как да ги убедим да преместят част от бизнеса си обратно в Благоевград и да наемат прекрасните ни младежи като им предоставят добри възможности за развитие.

Ще привлечем нови инвеститори в реалната индустрия. Ще подкрепим всеки, който иска да открие работни места в Благоевград. В лицето на кмета и неговия екип инвеститорите ще имат добър партньор.

Няма да чакаме инвеститорите да дойдат – ние ще отидем при тях и ще ги поканим тук. Ще съкратим сроковете за административно обслужване, ще им съдействаме пред другите институции, ще ги свържем със собствениците и агенциите за имоти, с малките местни бизнеси, които да бъдат техни доставчици. Ще им предложим места в детските градини и училищата.

Заедно с РУО ще разработим учебни планове, които да отговорят на нуждите им, като ще въведем и истинско дуално обучение. Ако нещо смислено е направено по индустриалната зона от досегашния кметски екип, ще го довършим.

Няма да забравим и съществуващите инвеститори. В Благоевград има действащи индустриални зони, а в полето на града възникват и нови места, където се откриват малки и средни предприятия.

Ще изградим връзката между локалното срещу КАТ и „детелината“ на Струмско, за да решим проблема с входа и изхода към индустриалната зона там (Карлсберг, КФМ и други). Ще свържем „Зелендолско шосе“ с „Покровнишко шосе“ чрез още една артерия преди „Метро“ като ще осигурим възможност за по-лесно и бързо регулиране и застрояване на имотите там за откриване на нови предприятия.

Ще провеждаме ежемесечни срещи с бизнеса в града, за да обсъждаме проблемите и бързо да ги решаваме.

Виж още

Благоевград може да има по-добра грижа за кварталите в града и за селата от общината

madmin

Благоевград може да има отлично образование

madmin

Благоевград може да има качествено здравеопазване

madmin