Приоритети

Благоевград може да има отлично образование

  • Водещо в общинската образователна политика ще бъде качеството на образованието. Спираме да говорим само за пари. Образованието не е само медали от олимпиадите. Ще работим за цялостно повишаване на качеството на образователния процес.
  • Проблемът е особено остър в средното образование. То е гръбнакът на обществото и икономиката. Годините в средното образование са решаващи за изграждането на пълноценни граждани. Имаме само две гимназии, които са били в топ 100 на България. Ще направим така, че поне три от гимназиите на Благоевград постоянно да са в топ 100 на българските гимназии, а всички останали средни училища да са в топ 200.
  • Ще превърнем професионалната гимназия в елитно техническо училище с разширено изучаване на чужди езици.
  • Общината ще поеме водеща роля и вече няма да е само пощенска кутия за държавните пари в образованието. Ще изготвим стратегия за развитие на образованието в общината. Ще отделим целеви средства от общинския бюджет за проекти съобразно стратегията.
  • Ще работим заедно с бизнес, университети и гимназии. Ще бъдем двигател на процеса по създаване на реален инкубатор за бизнес развитие, който да стимулира завършилите ЮЗУ и АУБГ да стартират своите компании в Благоевград.
  • Ще подобрим материалната база на училищата, защото средата, в която  живеят децата ни формира цялостното им съзнание и техния мироглед.

Виж още

Благоевград може да има повече добре платени работни места

madmin

Благоевград може да има качествено здравеопазване

madmin

Благоевград може да има богат духовен, културен и спортен живот.

madmin