Приоритети

Благоевград може да има качествено здравеопазване

МБАЛ Благоевград е болница с областно значение, а едва крепи двата края. Няколко отделения висят на косъм с персонала, а заплатите в болницата са най-ниски в цялата страна.

Наличието на добра държавна болница в града е от ключово значение за здравето на хората в общината. Добрата болница означава сигурност и спокойствие за гражданите. Това е част от социалната политика и ние ще направим всичко възможно тази болница да работи.

Добрата болница означава висок стандарт на живот в града.

Добрата болница означава по-високо качество на обществото – лекарите и медицинските сестри са сред най-будните граждани. Те първи реагират на несправедливости, те първи ще се включат да помагат в обществени каузи. Лекарите и сестрите са и хората, които най-често посещават културни събития.

Кметът на Благоевград трябва да обедини целия град и да изиска от МЗ да се погрижи за добро управление на МБАЛ, както и да осигури добри специалисти във всички отделения и най-доброто медицинско оборудване.

Особено остро ще поставим въпроса за работата на „Спешно приемно отделение“ . Ако държавата или ръководството на болницата бездействат, ще осигурим целево финансиране за достатъчно добре квалифицирани дежурни лекари.

Земята на МБАЛ е общинска, а болничният парк е в окаяно състояние. Ще се погрижим за зеленината, инфраструктурата и реда за паркиране в двора на болницата.

Ще направим постъпки пред правителството за решаване на основния проблем – павилионната структура на болницата.

Ще гарантираме професионално управление общинската онкоболница (СБАЛО „Св. Мина“), която е ключова за областта.

Управителят на онкоболницата ще бъде избиран след публичен конкурс.

Задачата на управителя ще бъде да върне добрата репутация на онкологичната болница, да привлечем още качествени специалисти и оборудване.

Виж още

Благоевград може да има по-добра грижа за кварталите в града и за селата от общината

madmin

Благоевград може да има отлично образование

madmin

Благоевград може да бъде чист, зелен и подреден.

madmin