Приоритети

Благоевград може да има богат духовен, културен и спортен живот.

Ще подкрепим общинските културни институти, които са емблематични за нашата община.

Ще увеличим финансирането за общинските културни структури, но ще положим усилия да ангажираме хората на изкуството, които работят в тях, да провеждат извънкласни занимания по изкуство в общинските училища.

Ще водим активен диалог и взаимодействие с представителите на религиозните общности в града с цел подпомагане на полезни обществени инициативи.

Ще стимулираме активно самодейни инициативи.

Ще финансираме проекти за възпитание на деца и възрастни в обществена отговорност. Например: Възлагане на обществени дейности на училищата – училищата получават обществени задачи – пример, почистване на определен замърсен район; оказване на помощ на болни, деца без родителска грижа, хора в неравностойно положение.

Ще подкрепим всякакви граждански инициативи и предложения за подобряване на условията на живот в общината.

Ще продължим политиката на организиране на фестивали в града, но с по-ефективно използване на обществени средства, ясно изразен обществен интерес и привличане на повече партньори.

Ще положим реални усилия за намиране на финансиране за нов археологически музей на открито – „Древна Скаптопара“ до магистрала Струма.

Ще създадем туристически продукт за посещение на множеството стари църкви на територията на общината.

Ще възстановим и поддържаме всички спортни и детски площадки в града.

Ще изградим качествени детски и улични фитнеси във повече градинки, паркове и села.

Активно ще развиваме и поддържаме маршрутите за масов спорт в околностите на града.

Ще създадем и популяризираме градски аматьорски лиги по всички видове популярни спортове със символични награди, но с подкрепата и популяризиране от общината.

Ще управляваме активно и модерно управление на общинските спортни бази, без субективно фаворизиране на клубове.

Ще възстановим дейността на консултативния съвет на спортните клубове. Съветът ще бъде избиран на демократичен принцип от клубовете и ще има роля при разпределяне ползването на общинските бази и прецизиране на критериите за общинска финансова подкрепа.

Ще търсим финансиране за играждане на нова общинска спорна база на закрито и открито.

Ще влезем в диалог за Министерството на спорта и ще изследваме възможността за създаване на спортно училище в Благоевград.

Модернизиране на всички училищни дворове без изключение, подмяна на всички асфалтирани спортни площадки с нови модерни терени за различни видове спорт и озеленяване на всички училищни дворове.

Ще създадем междуучилищни общоградски лиги с масово участие на ученици по всички видове популярни спортове – през учебната година и през лятото.

Ще си сътрудничим активно с ЮЗУ и АУБГ, училищата и РУО с цел оптимално използване на всички спортни бази в града от спортните клубове. Ще търсим начини за съвместно стопанисване и ползване на университетските и училищните площадки, салони и зали за тренировки на спортните клубове.

Ще подкрепим развитието и активното управление на обширен модерен парк за планинско колоездене. Ще осигурим правилник за работата му и достатъчно ресурс за реагиране в случай на инциденти чрез координация между Спешна помощ, Доброволното формирование към Общината и Планинската спасителна служба.

Ще стимулираме активното използване, промотиране и управление на веломаршрутите над града.

Ще подпомогнем развитието на трекинг и планински туризъм, чрез активно създаване, маркиране и поддържане на маршрути и добро управление на общинската собственост.

Ще облагородим еко-пътеката до Кръста над Благоевград и ще подкрепим идеята за превръщането ѝ в алея на съвременното изкуство, където ще каним млади автори да поставят своите творби. Ще развиваме алтернативни форми на туризъм – шосейно и планинско колоездене, парапланеризъм, рафтинг, кану-каяк, скално катерене чрез използване на пътищата, хълмовете и водните басейни около града.

Виж още

Благоевград може да има повече добре платени работни места

madmin

Благоевград може да бъде чист, зелен и подреден.

madmin

Благоевград може да има по-добра грижа за кварталите в града и за селата от общината

madmin